Nt nieuws Praktijkvoering

Patiënten willen niet lastig zijn

Patiënten zijn doorgaans tevreden over gesprekken met hun arts of verpleegkundige. Toch ervaart de helft van de patiënten barrières in een gesprek met een arts.

Nt nieuws Klinisch

Meerderheid tandartsen vóór verplicht hockeybitje

Het besluit van de Koninklijke Nederlandse Hockeybond (KNHB) om het dragen van een mondbeschermer te verplichten vanaf 1 juli 2015, kan op instemming rekenen van tandartsen en orthodontisten. In 2009 meldden de NMT-peilstations al dat 79 procent van de tandartsen en 87 procent van de orthodontisten voorstander is van het verplicht dragen van mondbescherming bij risicosporten.

Nt nieuws Klinisch

KNMT onderschrijft Nationaal programma Preventie

De KNMT heeft de doelstellingen van het Nationaal Programma Preventie (NPP) ‘Alles is Gezondheid’ onlangs onderschreven. Het doel van dit programma – dat loopt van 2014 tot 2016 - is dat gemeenten, verzekeraars, zorgaanbieders en maatschappelijke organisaties afspraken maken voor de langere termijn over preventie op het gebied van de gezondheid.

Nt nieuws Kwaliteit

Register Preventieassistenten verruimt overgangsregeling

Het Register Preventieassistenten verruimt haar overgangsregeling. Voorheen was registratie met terugwerkende kracht alleen mogelijk voor preventieassistenten die een cursus Preventieassistent onder KNMT-licentie hadden gevolgd.

Lezersnieuws

Lezersnieuws | Onderwijs

Op vrijdag 20 juni 2014 vond voor de tweede keer een uitreiking van CEPCD-getuigschriften aan geslaagden plaats, ditmaal aan Stefan Meutermans (Hilvarenbeek) en Ed Hillebrands (Ewijk).

Lezersnieuws

Tandarts Margot Knegtering-Beuning nodigt iedereen die in het bezit is van een houten Valk uit om op 20 en 21 september naar het zeilweekend in Grou te komen.